Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Συμφωνία Υπηρεσίας Φιλοξενίας Διαδικτυακής Αίτησης

Τελευταία ενημέρωση: 2024-05-20

Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται μεταξύ Petitions.net (Petitions24 Oy), εφεξής αποκαλούμενου ο Πάροχος Υπηρεσιών, και του συγγραφέα της αίτησης.

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η Petitions.net παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη δημιουργία και φιλοξενία αιτήσεων. Ως συγγραφέας μιας αίτησης, θεωρείστε Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και αποφασίζετε το περιεχόμενο της αίτησης, τι ζητείται από τους υπογράφοντες, τους σκοπούς για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και τη διάρκεια για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα.

Απαιτήσεις ηλικίας

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Αναστολή και Λήξη Λογαριασμού

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της υπηρεσίας.

Ευθύνες του συγγραφέα της αίτησης

Ο συντάκτης της αίτησης συμφωνεί να παρέχει όλο το απαραίτητο περιεχόμενο για την αίτηση και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια και νομιμότητα αυτού του περιεχομένου.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο συντάκτης της αίτησης διατηρεί όλα τα δικαιώματα στο περιεχόμενο της αίτησής του, παρέχοντας στον Πάροχο Υπηρεσίας άδεια φιλοξενίας και προβολής του περιεχομένου.

Περιορισμός της Ευθύνης

Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε έμμεσες, παρεπόμενες ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία.

Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών προς τον συγγραφέα της αίτησης για όλες τις ζημιές, απώλειες και αιτίες δράσης, είτε βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή άλλως, δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί από τον συγγραφέα της αίτησης στον πάροχο υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Φινλανδίας.

Τροποποίηση Όρων

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορευμένο περιεχόμενο

Παραβίαση Ιδιωτικότητας

Κοινοποίηση ιδιωτικών πληροφοριών σχετικά με άτομα χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Παρενόχληση και Εκφοβισμός

Στοχευμένο περιεχόμενο κατά ιδιωτών, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσωπική βλάβη ή δυσφήμιση.

Ομιλία μίσους

Περιεχόμενο που προωθεί τη βία, τις διακρίσεις ή το μίσος εναντίον ατόμων ή ομάδων βάσει χαρακτηριστικών όπως φυλή, εθνικότητα, θρησκεία, αναπηρία, φύλο, εθνικότητα, σεξουαλικός προσανατολισμός ή ταυτότητα φύλου.

Εκκλήσεις για Βία

Οποιοδήποτε περιεχόμενο που υποκινεί ή δοξάζει τη βλάβη κατά των άλλων.

Σεξουαλικό περιεχόμενο

Πλαστοπροσωπία

Προσποίηση διαφορετικής ταυτότητας ή εκπροσώπηση οργανισμού χωρίς εξουσιοδότηση.

Εμπορική Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία

Ανεπιθύμητες προωθήσεις, συνδέσμοι ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης.

Παραβιάσεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Περιεχόμενο που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κάποιου άλλου χωρίς άδεια.

Εξύμνηση της Τρομοκρατίας

Περιεχόμενο που υποστηρίζει ή γιορτάζει τρομοκρατικές οργανώσεις ή τρομοκρατικές πράξεις.

Γραφική Βία

Περιεχόμενο που απεικονίζει γραφικά βία ή τα αποτελέσματα της βίας, το οποίο μπορεί να είναι ενοχλητικό για τους θεατές.