Για όσους δεν υπόγραψαν την επιστολή πληρωμης του ταμείου πρόνοιας


Συνάδελφοι,
Κατανοούμε τη δύσκολη οικονομική θέση και κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, τον εκβιασμό και τις απειλές που δέχεστε σχετικά με τη διεκδίκηση των νομίμων μας δικαιωμάτων σχετικά με τις Κυπριακές Αερογραμμές. Είναι χαρακτηριστικό του ότι δε μπορούμε να λάβουμε την αποζημίωση «με επιφύλαξη» ή «άνευ βλάβης» των δικαιωμάτων μας.
Σας καλούμε, μη έχοντας άλλη διέξοδο και άλλους πόρους επιβίωσης να υπογράψετε προκειμένου να πάρετε οτιδήποτε σας καταβάλλεται, αλλά αυτό γίνεται με πάσα επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας, την επιφύλαξη την οποία δηλώνετε μέσω της Ένωσης μας και με τη συναίσθηση ότι ο εκβιασμός δε θα μας σταματήσει να διεκδικήσουμε τις νόμιμες μας αξιώσεις εναντίον όλων των υπευθύνων, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Συνάδελφοι! Με την εγγραφή σας σημαίνει ότι συντάσσεστε μαζί μας και όλοι μαζί λέμε όχι στους εκβιασμούς και ναι στη δικαιοσύνη.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ (ΕΝ.Α.Κ.Α.)