Ελλάδα Άμεση Δημοκρατία

Προς

Την κα Πρόεδρο της Δημοκρατίας


Ο Κάτωθι υπογεγραμμένος, ως Έλληνας πολίτης με δικαίωμα ψήφου, δηλώνω ότι :

Επιθυμώ, υποστηρίζω και ζητώ από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση διεξαγωγή δημοψηφίσματος στο οποίο οι Έλληνες θα απαντήσουν χωριστά σε κάθε ένα από τα παρακάτω ερωτήματα :

  1. Μετατροπής του πολιτεύματος της Ελλάδος σε Άμεση Δημοκρατία, σύμφωνα με το οποίο το δικαίωμα της Νομοθετικής Εξουσίας θα ανήκει αποκλειστικά στο λαό και για κάθε νόμο θα απαιτείται δημοψήφισμα για να τεθεί αυτός σε ισχύ.

  2. Διαγραφή του άρθρου του συντάγματος που παρέχει βουλευτική ασυλία ως αντισυνταγματικό.

  3. Μετατροπή των Ποινικών Δικαστηρίων σε ένορκα με συμμετοχή των πολιτών.Υπογράψτε αυτό το ψήφισμα

By signing, I accept that Ήλκος Γιώργος will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Διαφήμιση επί πληρωμή

Θα διαφημίσουμε αυτό το ψήφισμα σε 3000 άτομα.

Μάθετε περισσότερα...