ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Κύριε Δουρβατζίδη,  

Οι παρακάτω υπογράφοντες είμαστε όλοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος «Τεχνολογίες και Επιστήμη Υδρογόνου». Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας απευθύνουμε το ομόφωνο αίτημα μας για την καθολική διεξαγωγή των εξετάσεων Φεβρουαρίου και Ιουνίου εξ’ αποστάσεως δυνάμει του άρθρου 6 της ΚΥΑ 18137/Ζ1.

Με δεδομένο ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμφοιτητών μας εργάζεται και επειδή ο μόνιμος τόπος κατοικίας  πολλών από εμάς είναι γεωγραφικά διάσπαρτος, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, ενδεχόμενη πραγματοποίηση εξετάσεων δια ζώσης θα δημιουργούσε μια πρόσθετη ταλαιπωρία και ένα πρόσθετο κόστος σε πολλούς από εμάς.

Για αυτούς τους λόγους παρακαλούμε όπως δείτε με συμπάθεια και ικανοποιήσετε το αίτημά μας.  

Με εκτίμηση

Οι φοιτητές σας.


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ    Επικοινωνήστε με το συντάκτη του ψηφίσματος

Υπογράψτε αυτό το ψήφισμα

Με την υπογραφή, αποδέχομαι ότι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ θα μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες που παρέχω σε αυτήν τη φόρμα.

«Δεν θα εμφανίσουμε δημόσια τη διεύθυνση email σας στο διαδίκτυο.»

«Δεν θα εμφανίσουμε δημόσια τη διεύθυνση email σας στο διαδίκτυο.»


«Δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχω σε αυτήν τη φόρμα για τους ακόλουθους σκοπούς:»
Διαφήμιση επί πληρωμή

Θα διαφημίσουμε αυτό το ψήφισμα σε 3000 άτομα.

Μάθετε περισσότερα...