Αλλαγή Εκλογικού Νόμου προς το Δημοκρατικότερο

Βάση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος αποτελεί η εξ ορισμού ισότιμη και ίσης βαρύτητος ψήφος των Πολιτών.

Ο τρέχων Εκλογικός Νόμος καταστρατηγεί στο μέγιστο βαθμό την ανωτέρω αρχή.

Εξυπηρετεί σαφώς τον δικομματισμό και γι'αυτό δεν καταργείται ποτέ από τα έχοντα την εξουσία κόμματα, ήτοι τους εκάστοτε δύο διεκδικητές.

Ο λαός με την τοποθέτησή του στις τελευταίες Βουλευτικές Εκλογές του 2015 έχει καταστήσει σαφές τα κάτωθι :

1. Ένα ποσοστό του 36% απείχε από τις Εκλογές. Πολλοί από αυτούς διότι έχουνε χάσει την πίστη τους σε αυτές λόγω ακριβώς του αντιδημοκρατικού του Εκλογικού Νόμου.

2. Από τους Ψηφίσαντες ένα ποσοστό του 59% ΔΕΝ ψήφισε κανένα εκ των δύο κομμάτων που απαρτίζουν την Κυβέρνηση.

Δηλαδή -με αναγωγή- ένα ποσοστό του 74% του Εκλογικού Σώματος ΔΕΝ έχει ψηφίσει τα κυβερνώντα κόμματα.

Με άλλα λόγια στην ουσία παραχαράζεται η επιθυμία του Ελληνικού Λαού.

Άρα το πρωτεύον, πριν παρθούν σημαντικές αποφάσεις, είναι η Αλλαγή του Εκλογικού Νόμου, καθιστώντας τον αληθινά Δημοκρατικό. Ήτοι :

1. Μείωση του Εκλογικού μέτρου εισόδου ενός κόμματος από 3% σε 0,33%=1 βουλευτής.

2. Κατάργηση της Επιδότησης των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα.

3. Ίσα εκλογικά μέτρα για τους Βουλευτές. Δεν μπορεί κάποιος να εκλέγεται αλλού με ελάχιστο 500 ψήφων κι αλλού με 15.000.

4. Καμία άλλη Επιδότηση αλλά Αποτύπωση της πραγματικής θέλησης του Λαού.

Αποτελεί αντικείμενο των πολιτικών η συνεργασία και συγκερασμός των απόψεών τους προς όφελος της πατρίδας παρά η διαμάχη τους.

Προσυπογράφω τα άνωθι και ζητώ την άμεση εξέταση τους από την Πολιτεία, ως θεμελιώδες ζήτημα του Πολιτεύματος.

Καλώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πολιτικό κόσμο, τους Συνταγματολόγους αλλά και όλους μας να συμμετάσχουμε σε αυτό!