ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΎ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΎ ΤΌΜΟΥ ΤΟΥ 1922 ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΉΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΚΉ ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΤΩΝ ΣΈΡΒΩΝ, ΚΡΟΑΤΏΝ ΚΑΙ ΣΛΟΒΈΝΩΝ

Πατριωτικό Αντιστασιακό Κίνημα  - Φρουρές του Λόβτσεν 1990  

Lovcenske_straze.jpg

 

 

Θέμα: Υπόμνημα

Αξιότιμες ορθόδοξες κυρίες Μαυροβούνιες και αξιότιμοι ορθόδοξοι κύριοι Μαυροβούνιοι!

Το Πατριωτικό Αντιστασιακό Κίνημα - «Φρουρές του Λόβτσεν 1990» προγραμματίζει τη συλλογή υπογραφών από ορθόδοξες Μαυροβούνιες και ορθόδοξους Μαυροβούνιους  που ζουν στο Μαυροβούνιο και τη Διασπορά, με στόχο τη σύνταξη Υπομνήματος προς την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και τον  Παναγιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α'.

Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στις σημερινές συνθήκες και στην πολιτική αλλαγή που επήλθε, με αποτέλεσμα η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή/και ο Παναγιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης  Βαρθολομαίος Α', να έχουν πλέον λόγους να προβούν στην αναθεώρηση του Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου, ο οποίος παραδόθηκε το 1922 στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων και εξακολουθεί να είναι εν ισχύει.

Εις τον Τόμο του 1922, αναφέρεται ότι υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς Συνόδου “ἐκηρύχθη ἡ διοικητικὴ αὐτῶν (πρβλ. συνημμένο Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο) ἕνωσις, μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας εἰς μίαν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν ὑπὸ τὸ ὄνομα «Αὐτοκέφαλος Ἡνωμένη Ὀρθόδοξος Σερβικὴ Ἐκκλησία τοῦ Βασιλείου τῶν Σέρβων, Κροατῶν καὶ Σλοβένων” καθώς και ότι “ἀναγνωρίζουσα δὲ καὶ τὴν ἀνακηρυχθεῖσαν ἕνωσιν τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν τῆς Σερβίας, τοῦ Μαυροβουνίου καὶ τοῦ Καρλοβιτσίου καὶ τῶν δύο Δαλματικῶν ἐπαρχιῶν, ἀποδέχεται τὴν σχηματισθεῖσαν ἐξ αὐτῶν Ἁγίαν Αὐτοκέφαλον Ἡνωμένην Ὀρθόδοξον Σερβικὴν Ἐκκλησίαν ὡς ἀδελφὴν ἐν Χριστῷ, ἔχουσαν καὶ ἀπολαύουσαν πάντα τὰ τοῦ αὐτοκεφάλου δικαιώματα, κατὰ τὰ θέσμια καὶ τὴν τάξιν τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”.

Με την εν λόγω Κανονική Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου Δ' και της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου της 24ης Φεβρουαρίου 1922 (αριθμός πρωτοκόλλου 1036), αποδίδεται στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων το καθεστώς του Πατριαρχείου, και στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, όπως αρμόζει, διαβουλευόμενοι σε αυτό το ζήτημα με την Ιερά Σύνοδο, επαίνεσαν την επιθυμία της Εκκλησίας και του κράτους και αναγνώρισαν το όφελος που μπορεί να έχει η Ορθοδοξία από μια τέτοια αναβάθμιση και διαπίστωσαν ότι ο αυτός τρόπος δράσης είναι περισσότερο σύμφωνος με την εκκλησιαστική οικονομία παρά με την ακρίβεια της κανονικής τάξης.

Όλοι οι Τόμοι που αφορούν στο αυτοκέφαλο, οι οποίοι παραδόθηκαν στις αυτοκέφαλες Εκκλησίες (Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Αθηνών, Βαρσοβίας, Τιράνων, Πρέσοβ και Ουκρανίας), παραδόθηκαν μονομερώς από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μόνο με την υπογραφή του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, χωρίς προηγούμενη συμφωνία ή διαβούλευση σε πανορθόδοξο επίπεδο. Όσον αφορά στη χορήγηση αυτοκέφαλου σε συμφωνία με άλλες ορθόδοξες Εκκλησίες, δεν υπήρχε τέτοια παράδοση, δηλαδή δεν ήταν υποχρεωτικό στην Ορθοδοξία.

Μετά τις 21.05.2006, ημερομηνία κατά την οποία το Μαυροβούνιο ανανέωσε την ανεξαρτησία του, η Μητρόπολη Μαυροβουνίου-Παραθαλασσίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ορθοδόξου Πατριαρχείου του Βελιγραδίου και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας λειτουργεί στο έδαφος του ανεξάρτητου και διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους του Μαυροβουνίου.

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ο Παναγιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,  Νέας Ρώμης και  Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α', σύμφωνα με τη δομή του Κανόνος και την σημερινή αλλαγή της κατάστασης, θα έπρεπε να εξετάσουν την αναθεώρηση του Τόμου, ο οποίος εκχωρήθηκε στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων το 1922, για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Το κράτος της Γιουγκοσλαβίας δεν υφίσταται πλέον.
  2. Υφίσταται το σχίσμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βόρειας Μακεδονίας.
  3. Στις 31 Οκτωβρίου 1993, την Ημέρα του Αγίου Λουκά, οι Μαυροβούνιοι, στην Υπαίθρια Μαυροβουνιακή Συνέλευση -κατά τη Μαυροβουνιακή παράδοση - ανακήρυξαν το αυτοκέφαλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου και εξέλεξαν ως εκκλησιαστικό προκαθήμενό τους, τον κ. Antonio Abramovic, τότε κληρικό της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Καναδά (Τορόντο).
  4. Μετά τις 21.05.2006, βάσει του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος, η Κρατική οντότητα της Σερβίας και του Μαυροβουνίου έπαψε να υπάρχει.

Οι ορθόδοξες Εκκλησίες δεν είναι εθνικές, είναι τοπικές και συγγενικές: ένας λαός, ένα κράτος, ένας επικεφαλής της Εκκλησίας. Επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος είναι τα συγχαρητήρια του Παναγιώτατου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α ', τα οποία απέστειλε προς τον Πατριάρχη Πορφύριο, αποκαλώντας αυτόν, Πατριάρχη της Σερβίας και τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, Εκκλησία της Σερβίας.

Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Κανόνα, όλες οι ορθόδοξες επαρχίες, εκτός των συνόρων του κράτους στο οποίο εδρεύει το Πατριαρχείο, υπάγονται στην πνευματική και διοικητική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Από όλες τις ορθόδοξες Εκκλησίες, μόνο το Ορθόδοξο Πατριαρχείο του Βελιγραδίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Μόσχας και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας διατηρούν υπό τη δικαιοδοσία τους επαρχίες εκτός των συνόρων των κρατών στα οποία εδρεύουν, γεγονός που αντίκειται στο εκκλησιαστικό δίκαιο και τον Ορθόδοξο Κανόνα.

Η αυθαιρεσία αυτή του Ορθοδόξου Πατριαρχείου του Βελιγραδίου,  και του Ορθοδόξου Πατριαρχείου της Μόσχας, η οποία πραγματοποιείται από θέση ισχύος και  ισοβαθμεί με ασέβεια προς τον Ορθόδοξο Κανόνα, επιβεβαιώνεται από τη ισχυρή αντίσταση και τα σκληρά λόγια που διεμήνυσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην τελευταία Οικουμενική Σύνοδο.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, και βασιζόμενοι στον εκκλησιαστικό νόμο και τον Ορθόδοξο Κανόνα, μετά τις 21 Μαΐου 2006, κατά τη γνώμη του Πατριωτικού Αντιστασιακού Κινήματος  - “Φρουρές του Λόβτσεν 1990", το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα πρέπει να έχει την πνευματική και διοικητική δικαιοδοσία επί της Μητρόπολης του Μαυροβουνίου-Παραθαλασσίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας.

Το Πατριωτικό Αντιστασιακό Κίνημα  - “Φρουρές του Λόβτσεν  1990", πιστεύει, επίσης, ότι η υπογραφή της Βασικής Συμφωνίας μεταξύ του Πατριαρχείου του Βελιγραδίου, δηλ. της Μητρόπολης του Μαυροβουνίου-Παραθαλασσίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας, και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου, η Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου πρέπει να την υπογράψει με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δηλαδή με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α' και όχι με τον Πατριάρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας. Αυτή η θέση είναι λογική εάν  λάβουμε υπόψη το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Κανόνα, όλες οι ορθόδοξες Επισκοπές, εκτός των συνόρων των κρατών στα οποία εδρεύουν, υπάγονται στην πνευματική και διοικητική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα που έχουν σχέση με την αυθαιρεσία του Ορθοδόξου Πατριαρχείου του Βελιγραδίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Σερβία, η οποία δεν είναι τοπική εκκλησία στο Μαυροβούνιο, καθώς και το γεγονός ότι ενεργεί σε μεγάλο βαθμό αντίθετα με το εκκλησιαστικό δίκαιο και τον Ορθόδοξο Κανόνα, θεωρούμε απαραίτητο πριν από την υπογραφή της Βασικής Συμφωνίας όπως ο Πρόεδρος, κ. Μίλο Τζουκάνοβιτς, συγκροτήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα διαβουλευθεί με την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α', σχετικά με το Πατριαρχείο το οποίο έχει την αρμοδιότητα υπογραφής της Βασικής αυτής Συμφωνίας.

Μετά τιμής,

Διοικητικό Συμβούλιο  

Πατριωτικό Αντιστασιακό Κίνημα – "Φρουρές του Λόβτσεν1990"

Ποντγκόριτσα 25.09.2021


Zoran Rašović, Διοικητικό Συμβούλιο   Πατριωτικό Αντιστασιακό Κίνημα – "Φρουρές του Λόβτσεν1990"    Επικοινωνήστε με το συντάκτη του ψηφίσματος