Βουλευτικες Εκλογες - Οριζοντια Ψηφοφορια

Με αφορμή την πλήρη εξάρτηση της κυπριακής κοινωνίας από τα πολιτικά κόμματα, με γνώμονα
την εκλογή στην Βουλή των Αντιπροσώπων, σαν πρώτο κριτήριο άξιων προσωπικοτήτων και όχι
κομματικών στελεχών και με όραμα την πιο δίκαιη αντιπροσώπευση των πολιτών στην Βουλή, μια
ομάδα ανεξάρτητων πολιτών ετοίμασε μια επιστολή που θα σταλεί σε όλους τους εκλελεγμένους
Βουλευτές, αμέσως μετά το πέρας των Βουλευτικών Εκλογών του 2011.

Με την επιστολή αυτή και βάση του δικαιώματος των πολιτών να θέτουν στην Βουλή θέματα προς
συζήτηση, θα ζητούμε από όλους τους Βουλευτές που θα εκλεγούν από το λαό στις εκλογές του
2011, να μελετήσουν και να συζητήσουν την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις
βουλευτικές εκλογές από το υφιστάμενο σύστημα επιλογής κόμματος από τον κάθε πολίτη, σε
σύστημα οριζόντιας ψηφοφορίας.