Ένταξη εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων, του κλάδου ΠΕ87 Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας, στα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια

Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ87 Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας, αποκλείονται από μαθήματα των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, όπου αποτελούν βασικό αντικείμενο σπουδών τους και ερευνητικού πεδίου τους ή συναφούς αντικειμένου τους.

Η Υπουργική Απόφαση 85980/Δ2/03-07-2020, για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ορίζεται από το ΦΕΚ 2732/Β/04-07-2020. Με την εισαγωγή του μαθήματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, που διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, ορίζονται οι αναθέσεις του μαθήματος, με την Συμπληρωματική Απόφαση 94222/Δ2/29-07-2020 (ΦΕΚ 3782/Β/13-08-2021) του Υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα οι αναθέσεις του Μαθήματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων έχουν ως εξής:

Α’ Ανάθεση:

ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ)
ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
ΠΕ78 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)
ΠΕ79 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
ΠΕ91 (ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Β’ Ανάθεση:

Όλες οι άλλες ειδικότητες

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος αποτελείται από τέσσερις κύκλους Δεξιοτήτων:

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 • ΥΓΕΙΑ: Διατροφή- Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια
 • Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη
 • Γνωρίζω το σώμα μου - Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Φροντίζω το Περιβάλλον
Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 • Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά
 • Κλιματική αλλαγή - Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία
 • Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη
Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Εθελοντισμός διαμεσολάβηση
 • Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 • STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, τουλάχιστον ο ένας εκ των τεσσάρων κύκλων μαθημάτων, αποτελεί βασικό αντικείμενο του κλάδου ΠΕ87 Υγείας και συνάφεια στους τομείς όπως Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση, Ανθρώπινα δικαιώματα, Επιχειρηματικότητα, Αγωγή Σταδιοδρομίας, Διαφορετικότητα. Επιπροσθέτως, οι Πρώτες βοήθειες και η Αγωγή υγείας θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα, αποτελώντας πολύτιμες δεξιότητες για τους μαθητές των Γυμνασίων. Συνεπώς, πρέπει να αποτελεί μάθημα Α' Ανάθεσης του κλάδου ΠΕ87.

Επιπλέον, με βάση τα περιγράμματα σπουδών, των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ87, ζητάμε την ένταξη στις αναθέσεις των μαθημάτων των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων, όπως αντίστοιχα έχουν ενταχθεί και λοιποί κλάδοι στα εξής μαθήματα:

Γυμνάσιο:

 • Εργαστηρία Δεξιοτήτων, Α΄Ανάθεση, στο σύνολο των ειδικοτήτων του Κλάδου ΠΕ87,όπως έχουν ανατεθεί στους κλάδους,ΠΕ08 ΠΕ11 ΠΕ78 ΠΕ79 ΠΕ80 ΠΕ81 ΠΕ82 ΠΕ83 ΠΕ84 ΠΕ85 ΠΕ88 ΠΕ86 ΠΕ89ΠΕ91 
 • Φυσική
  ΠΕ07.07 Ραδιολογίας - Ακτινολογίας και ΠΕ 87.08 Φυσιοθεραπείας
  Γ' Ανάθεση, όπως έχει ανατεθεί στον κλάδο ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών - Αρχιτέκτων
 • Χημεία
  ΠΕ87.01 Ιατρικής,ΠΕ.87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων, ΠΕ87.05 Οδοντοτεχνικής
  Γ' Ανάθεση, όπως έχει ανατεθεί στον κλάδο, ΠΕ88.01 Γεωπονίας.
 • Βιολογία
  ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων, ΠΕ87.08 Φυσιοθεραπείας ΠΕ87.10 Δημόσιας Υγείας
  Β' Ανάθεση, όπως έχουν ανατεθεί στους κλάδους, ΠΕ87.01 Ιατρικής και ΠΕ88.01 Γεωπονίας.
 • Οικιακή Οικονομία
  ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων, ΠΕ87.08 Φυσιοθεραπείας, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ87.10 Δημόσιας Υγείας
  Γ' Ανάθεση,όπως έχουν ανατεθεί στους κλάδους, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής ΠΕ.87.01 Ιατρικής και ΠΕ.87.02 Νοσηλευτικής
 • Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
  ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας και ΠΕ.87.09 Βρεφονηπιοκόμων
  Β' Ανάθεση, όπως έχουν ανατεθεί στους κλάδους, ΠΕ01 Θεολογίας, ΠΕ02 Φιλολογίας και ΠΕ80 Οικονομικών και Οικιακής Οικονομίας.
 • Τεχνολογία
  ΠΕ87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων ΠΕ87.05 Οδοντοτεχνικής και ΠΕ87.07 Ραδιολογίας - Ακτινολογίας Α' Ανάθεση, επισημαίνοντας τον Τεχνολογικό Χαρακτήρα των ειδικοτήτων στον χώρο της Υγείας, όπως έχουν ανατεθεί στους κλάδους των, ΠΕ81 ΠΕ82 ΠΕ83 ΠΕ84 ΠΕ85 ΠΕ88 και ΠΕ89.

Λύκειο :

 • Βιολογία
  ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων, ΠΕ87.08 Φυσιοθεραπείας ΠΕ87.10 Δημόσιας Υγείας, Γ' Ανάθεση
 • Πολιτική Παιδεία
  ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας, Γ' Ανάθεση

Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ87 Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας, δεν πρέπει να αποκλείονται από μαθήματα των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων. Μπορούν να προσφέρουν πολύτιμο έργο, στο σύνολο του μαθητικού δυναμικού. Σήμερα είναι επιτακτικό, να εισαχθεί η υποχρεωτική διδασκαλία των Πρώτων Βοηθειών και της Αγωγής Υγείας, είτε ως αυτόνομα μαθήματα, είτε ως ενταγμένα στο ήδη υπάρχον, των Εργαστήριων Δεξιοτήτων, με διευρυμένο πρόγραμμα.


Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ87 Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας    Επικοινωνήστε με το συντάκτη του ψηφίσματος

Υπογράψτε αυτό το ψήφισμα

By signing, I authorize Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ87 Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Διαφήμιση επί πληρωμή

Θα διαφημίσουμε αυτό το ψήφισμα σε 3000 άτομα.

Μάθετε περισσότερα...