ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΤΕΧΩ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ. ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΙ. ΥΠΟΓΡΑΦΩ. ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ

Πολιτική απορρήτου για την αναφορά "ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΤΕΧΩ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ. ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΙ. ΥΠΟΓΡΑΦΩ. ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ"

«Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων»

ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ : ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνήστε με το συντάκτη του ψηφίσματος

Επικοινωνήστε με το συντάκτη του ψηφίσματος

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Η πολιτική απορρήτου μας ενδέχεται να ενημερώνεται κατά καιρούς. Συνιστούμε να την ελέγχετε περιοδικά.

Πώς επεξεργάζεστε τα προσωπικά μου δεδομένα όταν υπογράφω μια αίτηση ή επεξεργάζομαι την υπογραφή μου;

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεστε για μένα και πώς τα συλλέγετε;

 • Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς οι ίδιοι
  • Διεύθυνση email

Ποια είναι η νομική βάση και οι σκοποί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

 • «Η συγκατάθεσή σας για αυτούς τους σκοπούς:»
  • Να εμφανίζεται δημόσια το όνομα, η πόλη, η χώρα και το σχόλιο του υπογράφοντος διαδικτυακά στη σελίδα υπογραφών.
  • Για να ενημερώνουν το συνυπογράφοντα σχετικά με την πρόοδο της αίτησης με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Να παραδώσετε τις πληροφορίες που παρέχει ο υπογράφων στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στη δική σας συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Πόσο καιρό θα αποθηκεύσετε τα προσωπικά μου δεδομένα;

Επεξεργαστές δεδομένων

 • Petitions.net (Petitions24 Oy) provides the technical platform to host the petition and processes the information the signatories have provided on our instructions. Privacy policy of Petitions.net.

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

 • Δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων τους
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων τους και του δικαιώματος στη λήθη
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασίαΔιαφήμιση επί πληρωμή

Θα διαφημίσουμε αυτό το ψήφισμα σε 3000 άτομα.

Μάθετε περισσότερα...