Ανοικτή Διακήρυξη περί της Ακαδημαϊκότητας του θεσμού των ΤΕΙ

  • Μετά από τριάντα χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας των ΤΕΙ που απαρτίζουν με τα Πανεπιστήμια την Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας, ιδίως μάλιστα μετά τους νόμους πλαίσιο 2916/2001, 3549/2007, 4009/2011
  • Μετά από τόσες επιτυχημένες αξιολογήσεις Τμημάτων των ΤΕΙ που τονίζουν ακαδημαϊκές αρετές στα ΤΕΙ και υψηλού επιπέδου υποδομές
  • Μετά από συσσωρευμένη εμπειρία και σε διεθνή διάσταση από επιστημονικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα, η αναγνώριση των ΤΕΙ ως Ακαδημαϊκών φορέων προκύπτει αβίαστα
  • Μετά από τις ριζικές αναμορφώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση σε πολλά κράτη μέλη της Ε.Ε., όπου στο μη Πανεπιστημιακό σκέλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης αποδόθηκαν τα Ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, δηλ. αυτό της δυνατότητας απονομής Διπλώματος 3ου Κύκλου αυτοδύναμα εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις ή μέσω ειδικού φορέα, αντίστοιχου πχ της ΑΔΙΠ
  • Μετά τις εξελίξεις στην Ιδιωτική Εκπαίδευση και ιδίως στα Κολέγια, τα οποία, χωρίς μόνιμα μέλη ΔΕΠ και σύγχρονες υποδομές έρευνας, εγγράφουν φοιτητές σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, ακόμα και σε Προγράμματα Διδακτορικής Διατριβής
  • Λαμβάνοντας υπόψιν τις δηλώσεις εκπροσώπων των κομμάτων στη Βουλή κατά τη συζήτηση του ν.π. 4009/2011, αλλά και της τότε Υπουργού και του τότε Αν. Υπουργού και νυν Υπουργού Παιδείας, ότι θα πρέπει να ψηφιστεί διάταξη σύμφωνα με την οποία τα ΤΕΙ να δύνανται να απονέμουν και Διδακτορικό Δίπλωμα
  • Λαμβάνοντας υπόψιν ότι πολλά μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ συμμετέχουν στις Επιτροπές εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής σε Ελλάδα και το εξωτερικό, ακόμα και στα εκλεκτορικά σώματα μελών ΔΕΠ με υψηλές διακρίσεις στο εξωτερικό σε ξένα Πανεπιστήμια


Θεωρούμε ότι τα ΤΕΙ είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν σε Έλληνες και ξένους την ευκαιρία να ενταχθούν σε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές 3ου Κύκλου, σε τομείς που τα ΤΕΙ διακρίνονται, έχουν τις υποδομές και πληρούν τις προϋποθέσεις

Πιστεύουμε ότι μια ανοικτή Διακήρυξη, ένα γραπτό υπογεγραμμένο αίτημα για την ολοκλήρωση του θεσμού της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Ακαδημαϊκό χώρο, ακολουθώντας τη λύση που έδωσε η Κύπρος με την ίδρυση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, υπό τις παρούσες συνθήκες θα είναι αποτελεσματική.

Αυτή τη λύση και μέσω της εξωστρέφειας αλλά και της δυναμικής που έχει αναπτυχθεί θα φέρει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα.

Για τούτο και καλούμε κάθε ένα μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας των ΤΕΙ αλλά και εκτός αυτής να υπογράψει την Διακήρυξη-Αίτημα ψηφίζοντας,

1. Υπέρ της μετονομασίας των ΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια.
2. Υπέρ της δυνατότητας οργάνωσης 3ου Κύκλου Σπουδών.


Ομάδα Πρωτοβουλίας

Ο Πρόεδρος ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας        Ο Πρόεδρος ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Καθ. Σωκράτης Καπλάνης                    Καθ. Αθανάσιος Μητρόπουλος


ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ    Επικοινωνήστε με το συντάκτη του ψηφίσματος