Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου

http://3.bp.blogspot.com/-eTsksMXnw98/TeQfckSPOgI/AAAAAAAAABQ/8F78Ccjv6jU/s1600/%25CE%25A0%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%258E.bmp

Από την 1η  Ιουνίου 2011 οι εργαζόμενοι του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου τέθηκαν σε καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης. Μετά από μονομερή απόφαση της διοίκησης και παρά την πλήρη αντίθεση των εργαζομένων και του σωματείου τους, εφαρμόζεται πρόγραμμα 4ήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης.

 

Το Ευγενίδειο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο και ορίζει τη διοίκησή του.

 

Την απόφαση για εφαρμογή εκ περιτροπής απασχόλησης, που προβλέπεται από το μνημονιακό νόμο 3846/2010, πήρε το Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου, του οποίου επικεφαλής είναι οι αντιπρυτάνεις Θ. Λιακάκος, πρόεδρος & διευθ. σύμβουλος, και Θ. Σφηκόπουλος, αντιπρόεδρος.

 

Με την απόφαση αυτή, το Πανεπιστήμιο Αθηνών πρωτοπορεί στην εφαρμογή των αντεργατικών μνημονιακών πολιτικών από φορείς του δημοσίου τομέα.

 

Οι πρυτανικές αρχές ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους.

 

Εμείς που υπογράφουμε δηλώνουμε την έμπρακτη στήριξή μας στον αγώνα των εργαζομένων του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, προκειμένου να αποκρουστούν οι αντεργατικές επιλογές εις βάρος τους και ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ το μέτρο της εκ περιτροπής απασχόλησης.

 

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους του Ευγενιδείου

 

Η ανάγκη όλων μας για αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης δεν είναι  «εκ περιτροπής»

Είναι  μόνιμη και  διαρκής