Συλλογή Υπογραφών Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας ΠΑΜΑΚ

Το τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 2004 στην πόλη της Νάουσας και ακολουθεί ένα ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο οποίο και ανήκει. Επιπλέον από το 2009, το τμήμα, εντάχθηκε στο Οικονομικό Επιμελητήριο παρέχοντας πλέον στους σπουδαστές του επαγγελματική αναγνώριση και όλες τις δυνατότητες ενός απόφοιτου Οικονομικού Πανεπιστημίου.

Οι πτυχιούχοι του τμήματός μας θα μπορούν να εργαστούν κατέχοντας γνώσεις στα ακόλουθα:

 • Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον
 • Ποιοτικό έλεγχο
 • Γενικές χρηματιστηριακές γνώσεις
 • Έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων & υπηρεσιών
 • Μάρκετινγκ, προώθηση & υποστήριξη προϊόντων
 • Διαχείριση και δημιουργία καινοτομίας σε επιχειρήσεις
 • Τεχνικές αλλαγής
 • Σχεδίαση και προτυποποίηση
 • Σύνταξη οικονομικοτεχνικών μελετών
 • Διαχείριση κεφαλαίου
 • Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
 • Τεχνολογίες Ιστού (website, networks κ.λπ.)
 • Σχεδιασμό ψηφιακών κυκλωμάτων

Παρέχεται λοιπόν ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια, γεγονός που κάνει τους απόφοιτούς του πιο ανταγωνιστικούς, με ευρύτερα γνωστικά εφόδια για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, πως το πρόγραμμα σπουδών είναι υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων παρέχοντας ουσιαστικές γνώσεις στον πτυχιούχο τις οποίες μπορεί μελλοντικά να εξειδικεύσει με μεταπτυχιακές σπουδές είτε στον τομέα των οικονομικών επιστημών, είτε των τηλεπικοινωνιών, είτε της πληροφορικής.

 

Σύμφωνα με το σχέδιο "Αθηνά", το Τμήμα καταργείται και γίνεται κατεύθυνση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εμείς, οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας, αιτούμαστε λοιπόν τη μεταφορά του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη ως ανεξάρτητο τμήμα.