Το Χιονοβούνι να χαρακτηρισθεί "Απάτητο Βουνό"!

Πολιτική απορρήτου για την αναφορά "Το Χιονοβούνι να χαρακτηρισθεί "Απάτητο Βουνό"!"

«Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων»

σπύρος πετρολέκας

Επικοινωνήστε με το συντάκτη του ψηφίσματος

Επικοινωνήστε με το συντάκτη του ψηφίσματος

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Η πολιτική απορρήτου μας ενδέχεται να ενημερώνεται κατά καιρούς. Συνιστούμε να την ελέγχετε περιοδικά.

Πώς επεξεργάζεστε τα προσωπικά μου δεδομένα όταν υπογράφω μια αίτηση ή επεξεργάζομαι την υπογραφή μου;

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεστε για μένα και πώς τα συλλέγετε;

 • Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς οι ίδιοι
  • Διεύθυνση email

Ποια είναι η νομική βάση και οι σκοποί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

 • «Η συγκατάθεσή σας για αυτούς τους σκοπούς:»
  • Να εμφανίζεται δημόσια το όνομα, η πόλη, η χώρα και το σχόλιο του υπογράφοντος διαδικτυακά στη σελίδα υπογραφών.
  • Για να ενημερώνουν το συνυπογράφοντα σχετικά με την πρόοδο της αίτησης με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Να παραδώσετε τις πληροφορίες που παρέχει ο υπογράφων στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στη δική σας συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Πόσο καιρό θα αποθηκεύσετε τα προσωπικά μου δεδομένα;

Επεξεργαστές δεδομένων

 • Petitions.net (Petitions24 Oy) provides the technical platform to host the petition and processes the information the signatories have provided on our instructions. Privacy policy of Petitions.net.

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

 • Δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων τους
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων τους και του δικαιώματος στη λήθη
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασίαΔιαφήμιση επί πληρωμή

Θα διαφημίσουμε αυτό το ψήφισμα σε 3000 άτομα.

Μάθετε περισσότερα...