ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ
ΓΙΑ 
ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σας στέλλομε άρθρα, τα οποία έχουν, ήδη, δημοσιευθή, ως βλέπετε, σε
πανελλήνιες εφημερίδες, στρεφόμενα κατά του απεργαζομένου
αφελληνισμού της Ελλάδος και μετατροπής της σε πολυπληθείς εθνικές
μειονότητες και χιλιάδες υπογραφές πολιτών Θεματοφυλάκων του
Ελληνισμού, οι οποίοι υπογράφουν την διακήρυξη, καθ΄ημέραν και
διαρκώς αυξανόμενης εγκολπίζοντες και προασπίζοντες τις αιώνιες
αρχές του Ελληνισμού, αναπαριστώμενες στην ρηθείσα διακήρυξη και
στα ρηθέντα δημοσιευθέντα άρθρα, και προμαχούντες για την σωτηρία,
ελευθερία και ευδαιμονία της γλυκυτάτης πατρίδος μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την άμεση αποτελεσματική συμβολή και ενεργό δράση όλων των αρχών
σε πανελλήνιο επίπεδο, και των απανταχού της γης διαβιούντων
Ελλήνων, κοντολογής όλων των παραληπτών του καλέσματος και της παραινέσεως
μας και των προρρηθέντων άρθρων ομοίως σε
πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, συναγείροντες τους Έλληνες, για την
απαρασάλευτη και απαρέγκλιτη τήρηση και εφαρμογή των
διαλαμβανομένων στα περί ου ο λόγος άρθρα αρχών, αξιών και
ιδανικών του Ελληνισμού και φορέων του πανελληνίου πνεύματος,
προς τον υπέρτατο σκοπό να αναχαιτίσωμε τον αφελληνισμό και
εξισλαμισμό της Ελλάδος, να αποσοβήσωμε τον εποικισμό της πατρίδος
μας από αλλοεθνείς, αλλόγλωσσους, αλλόθρησκους λαθρομετανάστες
και λαθροπρόσφυγες, την εγκατάσταση ξένων εθνικών μειονοτήτων
στην χώρα μας και να αποκαταστήσωμε την πρότερον Ελληνική
φυλετική ομοεθνία και ομοιογένεια, όπως μας την παρέδωσαν οι
αθάνατοι πρόγονοι και πατέρες μας, στην ιερή γη της φιλτάτης
Πατρίδος μας, καθοσιωμένη από το αίμα ηρώων και απλών ανθρώπων
για να διατηρηθή ελεύθερη, γνήσια, καθαρή και φυλετικά Ελληνική δια παντός.
Αλλοιώς η χώρα μας θα εκπορθηθή από τις ανομοιογενείς ξενικές
εθνικές μειονότητες και οι γηγενείς Έλληνες θα μεταβληθούν
βαθμηδόν, οίον επισυμβαίνει ολίγον κατ΄ολίγον τώρα, σε δυστυχή
μειονότητα διακινδυνεύοντες να εκλείψουν και να αφανισθούν
ασφαλώς στο προσεχές μέλλον.
Προς τούτοις παρακινούμε όλες τις Ελληνίδες, μητέρες και δεσποινίδες,
να πρωταγωνιστήσουν στον αγώνα για την σωτηρία, ελευθερία, γαλήνη
και καθαρότητα της ελληνικής φυλής, μαχόμεμες σαν αρχαίες
Σπαρτιάτισσες και Σουλιώτισσες κατά της ισοπεδωτικής των εθνών
τερατώδους και τερατογόνου παγκοσμιοποιήσεως και των υπηρεσιών της.

Έλληνες, νυν υπέρ πάντων ο αγών.

Εν Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2021

Ο Διακηρύττων
Θεόδωρος Παπουλάκος, Ph.D Διδάκτωρ του διεθνούς δημοσίου
δικαίου, είδικευθείς στο ποινικό δίκαιο, στη ποινική δικονομία και
έγκληματολογία παρά τη Μεταπτυχιακή Σχολή είδικεύσεως έν τη
προρρηθείση ύλη του Πανεπιστημίου της Ρώμης «LA SARIENZA»,
Δικηγόρος Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρώμης, Υποψηφίου
Καθηγητού του διεθνούς δημοσίου δικαίου παρά τη Νομική σχολή
πανεπιστημίων των ΗΠΑ, Δημοσιογράφου Μέλους της Πανελληνίου
Ένώσεως Δημοσιογράφων – Συντακτών.

Οι υπογράφοντες την διακήρυξη
Θεματοφύλακες του Ελληνισμού:Κωνσταντίνος Εμμ. Βαμβουκάκης    Επικοινωνήστε με το συντάκτη του ψηφίσματος

Υπογράψτε αυτό το ψήφισμα

Με την υπογραφή, αποδέχομαι ότι Κωνσταντίνος Εμμ. Βαμβουκάκης θα μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες που παρέχω σε αυτήν τη φόρμα.

«Δεν θα εμφανίσουμε δημόσια τη διεύθυνση email σας στο διαδίκτυο.»

«Δεν θα εμφανίσουμε δημόσια τη διεύθυνση email σας στο διαδίκτυο.»

Δεν θα εμφανίσουμε τον αριθμό τηλεφώνου σας δημόσια online.


«Δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχω σε αυτήν τη φόρμα για τους ακόλουθους σκοπούς:»
Διαφήμιση επί πληρωμή

Θα διαφημίσουμε αυτό το ψήφισμα σε 3000 άτομα.

Μάθετε περισσότερα...